BIP - CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY

BIP - strona główna
CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ CHORZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Oficjalna informacja o Chorzowskim Centrum Kultury, jej strukturze, dyrekcji i organizacji.

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)

w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Przepisy wykonawcze zawarte w

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

(Dz.U. Z 2007 r. Nr 10, poz. 68) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra SWiA - www.bip.gov.pl

Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

Mamy nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Chorzowskiego Centrum Kultury zapewni Państwu łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.osoba odpowiedzialna za treść: Anna Pacyna, dnia: 2012-11-08
utworzony: 05-10-2006 / modyfikowany: 08-11-2012
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY 2019, kontakt: anna@chck.pl